Patrik Larsson

No Dig gör skillnad

Patrik Larsson är VD för No Dig Alliance och ansvarar för företagsgruppens strategi, organisering och företagskultur. Enkelt uttryckt är hans jobb att förbättra tillväxten, försäljningen

Läs mer »