Vårt uppdrag

No Dig Alliance installerar och renoverar markförlagda ledningar utan att gräva. De metoder vi använder är resurseffektiva och har minimal påverkan på miljön, våra kunder och samhället.

Genom att förena våra resurser vill vi vara ett alternativ till de traditionella schaktningsmetoder som används vid rörarbeten i mark. Med våra tekniker och vår breda kompetens kan vi på ett skonsamt sätt lösa uppgifter som tidigare var omöjliga eller innebar en negativ inverkan på miljön. Resultatet är entreprenader som minskar utsläppen och kostnaderna, skyddar den biologiska mångfalden och förbättrar boendemiljön.

Ledning

Patrik Larsson

Patrik Larsson

VD

patrik@nodigalliance.com
+46 70 318 27 69
Patrik har 25 års branscherfarenhet från Skanska. Bl.a. som vVD i Skanska Sverige AB med ansvar för väg & anläggningsbyggandet, ansvarig för Skanskas asfaltverksamhet i Sverige och tidigare styrelseledamot i Skanska Norge AS. Därtill tidigare styrelseuppdrag i börsnoterade IoT-bolag.
Lars Wikström

Lars Wikström

CFO

lars@nodigalliance.com
+46 73 344 22 55
Lars har 25 års erfarenhet av Ledning & Finans inom verksamheter som fastigheter, bygg, telekommunikation, cleantech samt/och energisektorn. Fram till nyligen var han CEO för ett börsnoterat fastighetsutvecklingsbolag. Lars har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som CFO f i Tyskland för ett av de större bolagen. Han har även erfarenhet av projektledning, strategiutveckling, beslut och implementering, kostnadsbesparingsprogram, förvärv och försäljning av företag och har deltagit i ett antal start ups samt nyemissioner och andra typer av kapitalanskaffning i noterade och onoterade miljöer, som bland andra IFRS, Börsregler och ERP installationer. Lars har dessutom stor förhandlingserfarenhet med entreprenörer och kunder i samband med entreprenader.

Styrelse

Torkild Hebbert Haukaas och Eivind Saga representerar majoritetsägaren Equip Capital. Båda med flera års erfarenhet av framgångsrika affärer genom att företräda både Equip Capital och Herkules Capital. Torkild har dessutom varit statssekreterare med ansvar för ekonomi och finans i Erna Solbergs norska regering 2015-2017.

Carl-Johan Callenholm, Head of Vestum International, har flera års erfarenhet av att grunda och bygga Lakers Group till dagens miljardkoncern. Carl Hall, författare av boken Miljökapitalisterna, har en lång bakgrund från riskkapitalbranschen och som entreprenör med särskilt intresse för miljöfrågorna.

Torkild Hebbert Haukaas

Torkild Hebbert Haukaas

Ordförande
Partner & co-founder Equip Capital AS

Carl Hall

Carl Hall

Ledamot
Co-founder & board member at Lakers Holding

Carl-Johan Callenholm

Carl-Johan Callenholm

Ledamot
Head of Vestum International

Eivind Saga

Eivind Saga

Ledamot
Partner & co-founder Equip Capital AS

Vår vision, strategi och arbete med hållbarhet

Vision

Att vara den ekonomiskt och miljömässigt ledande nordiska aktören inom No-Dig.

Mission

Att tillgodose den nordiska marknaden med miljö- och arbetsmiljömässigt hållbara lösningar för förläggning och renovering av ledningar. 

Strategi

Förvärva välrenommerade bolag inom No-Dig, verksamma i Norden i syfte att konsolidera och effektivisera.

Målet att nå en årsomsättning om 1 mdr SEK med EBITA-marginal >10% inom 5 år.

Verksamheten skall präglas av;

  • Transparens och öppenhet
  • Tydlig styrning och ledning med hjälp av effektiva processer
  • Hållbarhet, avseende miljö och arbetsmiljö.