Vårt uppdrag

No Dig Alliance installerar och renoverar markförlagda ledningar utan att gräva. De metoder vi använder är resurseffektiva och har minimal påverkan på miljön, våra kunder och samhället.

Genom att förena våra resurser vill vi vara ett alternativ till de traditionella schaktningsmetoder som används vid rörarbeten i mark. Med våra tekniker och vår breda kompetens kan vi på ett skonsamt sätt lösa uppgifter som tidigare var omöjliga eller innebar en negativ inverkan på miljön. Resultatet är entreprenader som minskar utsläppen och kostnaderna, skyddar den biologiska mångfalden och förbättrar boendemiljön.

Ledning

Patrik Larsson

Patrik Larsson

VD

patrik@nodigalliance.com
+46 70 318 27 69
Patrik har 25 års branscherfarenhet från Skanska. Bl.a. som vVD i Skanska Sverige AB med ansvar för väg & anläggningsbyggandet, ansvarig för Skanskas asfaltverksamhet i Sverige och tidigare styrelseledamot i Skanska Norge AS. Därtill tidigare styrelseuppdrag i börsnoterade IoT-bolag.

Mattias Höglund

COO

mattias@nodigalliance.com
+46 70 598 30 87
Mattias är i grunden civilingenjör och har jobbat inom VA med schaktfritt och underhåll sedan 2008. Under sina år i branschen har han hunnit bygga upp en särskild styrka inom marknad och vet hur man lyckas utveckla organisationer som klarar tillväxt. Sedan han 2011 tog över rollen som vd på Pollex har han tagit företaget på en tillväxtresa från 30 mkr till 130 mkr. Idag jobbar han både som vd för Pollex och som COO i koncernledningen på NDA med särskilt ansvar för bolagen inom renovering och underhåll. Mattias bor tillsammans med sin fru och deras två barn i Göteborg. Oddsen för att hitta Mattias ute i naturen på sin fritid är riktigt låga. Särskilt roligt tycker han att skidåkning, snöskoteråkning, mountainbike och dykning är.

Don Ekendahl

CFO

don@nodigalliance.com
+4673 084 69 84
Don har nära 15 års erfarenhet från finansiell analys, M&A och integrationsarbete. Han har en grund som konsult på Big4 men har också arbetat som TF CFO på ett förvärvsintensivt bolag inom vägunderhåll och entreprenad samt har erfarenhet från storbolag. Don bor med familj i Stockholm och har ett stort intresse för motorsport, vattensport och skidåkning.

Styrelse

Torkild Hebbert Haukaas och Eivind Saga representerar majoritetsägaren Equip Capital. Båda med flera års erfarenhet av framgångsrika affärer genom att företräda både Equip Capital och Herkules Capital. Torkild har dessutom varit statssekreterare med ansvar för ekonomi och finans i Erna Solbergs norska regering 2015-2017.

Carl-Johan Callenholm, Head of Vestum International, har flera års erfarenhet av att grunda och bygga Lakers Group till dagens miljardkoncern. Carl Hall, författare av boken Miljökapitalisterna, har en lång bakgrund från riskkapitalbranschen och som entreprenör med särskilt intresse för miljöfrågorna.

Torkild Hebbert Haukaas

Torkild Hebbert Haukaas

Ordförande
Partner & co-founder Equip Capital AS

Carl Hall

Carl Hall

Ledamot
Co-founder & board member at Lakers Holding

Carl-Johan Callenholm

Carl-Johan Callenholm

Ledamot
CEO River Group AB

Eivind Saga

Eivind Saga

Ledamot
Partner & co-founder Equip Capital AS

Vår vision, strategi och arbete med hållbarhet

Vision

Att vara den ekonomiskt och miljömässigt ledande nordiska aktören inom No-Dig.

Mission

Att tillgodose den nordiska marknaden med miljö- och arbetsmiljömässigt hållbara lösningar för förläggning och renovering av ledningar. 

Strategi

Förvärva välrenommerade bolag inom No-Dig, verksamma i Norden i syfte att konsolidera och effektivisera.

Målet att nå en årsomsättning om 1 mdr SEK med EBITA-marginal >10% inom 5 år.

Verksamheten skall präglas av;

  • Transparens och öppenhet
  • Tydlig styrning och ledning med hjälp av effektiva processer
  • Hållbarhet, avseende miljö och arbetsmiljö.