Pollex – i spetsen för schaktfria rörarbeten

Pollex AB ligger i Nödinge, 2 mil nordost om Göteborg, och har arbetat med renovering och underhåll av vatten- och avloppssystem i snart 40 år.
När Mattias blev VD år 2011 beslutade företaget att göra en större investering i No Dig-metoder som en del av den långsiktiga tillväxtstrategin.

Under de senaste 40 åren har det utvecklats helt nya tekniker för installation, underhåll och förnyelse av VA-system. Vad är dina tankar om detta?
No Dig-metoder började att utvecklas på 1960-talet och har sedan dess testats och förbättrats under 60 års tid. Traditionella schaktningsmetoder är dyra och har en negativ påverkan på miljön. Därför tittar nu kommunerna på alternativa metoder för installation och renovering av markledningar.
No Dig-teknikerna har utvecklats och är nu mycket säkra. I dag är kompetensen väldigt hög inom området och den utrustning och de material som använts har aldrig varit bättre.
Dagens ökande efterfrågan på avancerad teknik sammanfaller med den ökande efterfrågan på hållbara lösningar. På grund av detta pågår en kapplöpning mellan No Dig och de traditionella grävmaskinerna, och kanske har vi redan passerat dem.
Pollex är extremt kundfokuserade och aktiva på försäljningssidan, något som varit en viktig del av företagets kultur ända sedan starten. Pollex motto har alltid varit att ta väl hand om kunderna och behandla dem som vänner.
90 % av våra kunder är kommuner. Det är helt nödvändigt att vi pratar med dem och förklarar fördelarna med metoderna, hur de fungerar och varför de behövs. Den här typen av projekt tenderar annars att skjutas på framtiden – ”det här kan vänta ett år till, vi kan prioritera det längre fram.”
Vi syns, vi är tillgängliga och jag vågar säga att minst en person i varje kommun i Sverige har hört talas om oss. Vi vill vara det första människor tänker på när det handlar om rengöring eller renovering av rör – den självklara associationen.
Pollex tänker långsiktigt i relationen med kunderna och försöker få dem att se framåt och välja rätt lösning. Hur får man människor att inse att de behöver No Dig?
Vissa saker kan vara svåra att dokumentera och visa med siffror, och just det är en av anledningarna till att vi anslöt oss till NDA. Vi vet att det är en fråga som NDA fokuserar på – att dokumentera besparingar och hållbarhetsfördelar så att de blir synliga. Genom att vi är en större företagsgrupp och har större resurser kan vi utveckla digitala system och verktyg som hjälper oss att dokumentera vad vi gör så att vi kan visa kunderna att det finns bättre sätt att underhålla deras infrastruktur. Vi vill att kunderna ska tänka ”schaktfritt” innan de bestämmer sig för att börja gräva. I grova tal är en No Dig-lösning att föredra framför schaktning i tre av fyra fall.

Så, varför No Dig Alliance?
Marknaden för ledningsarbeten i mark växer hela tiden och det gäller inte minst användningen av No Dig-tekniker.
Genom att tillhöra en företagsgrupp kan vi åta oss större projekt, förstärka vår kompetens och anställa rätt människor – om vi ska kunna överträffa kundernas förväntningar är det jätteviktigt att vi hittar rätt personer för varje uppdrag.
Tillsammans med våra partners i NDA kan vi åta oss komplicerade och mer utmanande projekt och lättare genomföra dem från början till slut. Vi delar kunskap och kompetens, och erbjuder en komplett paketlösning tillsammans.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser ut i atmosfären, Oslo stad har börjat beskatta koldioxidutsläpp och den svenska bygg- och anläggningssektorn planerar att vara klimatneutral senast 2045. Hur kan No Dig-teknikerna bidra till detta? 
No Dig-teknikerna minskar koldioxidavtrycket med hela 60-90 procent. Om vi kan minska utsläppen med ca. 70 procent genom att använda No Dig så återstår bara 30 procent tills målet är uppnått – No Dig är en no-brainer i den beräkningen.
Om beskattning av koldioxidutsläpp blir normen, och inte bara i Oslo, kommer No Dig-metoderna att minska såväl de totala kostnaderna som den totala påverkan på samhället. Lägger man sedan till andra miljöbesparingar som logistik, buller, luftburet damm och personalresurser låter det nästan som att No Dig-metoder är för bra för att vara sant. Men de existerar faktiskt, och det är på tiden att folk får reda på det.
Även om vi kan minska koldioxidutsläppen med nästan 90 procent bör vi sträva efter att elektrifiera våra metoder. Vi ska vara innovativa och moderna, tänka långsiktigt och ha den större bilden i åtanke. Det är inte lätt att vara först, men vi ska driva på utvecklingen och gå i spetsen för omställningen.