Hållbara metoder för ledningar.

Med våra tekniker och vår breda kompetens kan vi på ett skonsamt sätt lösa uppgifter som tidigare var omöjliga eller innebar en negativ inverkan på miljön.

Därför ska ditt företag bli en del av No Dig Alliance

Vi är ständigt på jakt efter ledande aktörer i Norden
som vill vara med och utveckla marknaden inom No Dig.

Våra företag

Alla företag som kan hjälpa oss att öka användningen av No Dig-teknik, sprida kunskap om den och öka dess marknadsandel är av intresse.

Vi som partner

Alla aktiva partners i No Dig Alliance erbjuds konkurrenskraftiga villkor och att bli delägare i alliansen.

Investeringar

Equip Capital är en private equity fond som fokuserar på investeringar i små och medelstora företag i Norden, och som fokuserar på tre sektorer: konsumentvaror/-tjänster, industri och affärstjänster.

Våra medlemmar

Riggtech logotyp

Riggtech är en av Sveriges ledande specialister inom horisontella borrlösningar och har en bred kundbas i Sverige och Norge. Riggtech grundades år 2010 av Mattias Backström och Anders Olsson.

Pollex AB ligger i Nödinge, 2 mil nordost om Göteborg, och har arbetat med renovering och underhåll av vatten- och avloppssystem i närmare 40 år. 2011 beslutade företaget att göra en större investering i schaktfria lösningar som en del av den långsiktiga tillväxtstrategin.

Savon Suuntaporaus OY Logotyp

Ett välrenommerat företag som utgår från Iisalmi och är verksamma i både Finland och Sverige. Savon Suuntaporaus genomför horisontell och styrd borrning och har erfarenhet och kunskap inom framförallt komplicerade projekt.

Quickpipe logotyp

Quickpipe är ledande i Sverige inom rörspräckning och därmed ett viktigt komplement i att bidra till ett hållbart samhälle där vi nyttjar befintliga ledningar för förläggning av nya rör.

Svapipe har specialiserat sig på ledningsunderhåll av VA-system för kommuner och kommunala bolag sedan 2015. Bolaget rengör vattenledningar med luft/vattenspolning, utreder kostsamt tillskottsvatten genom ledningsinventering och identifierar felkopplingar.

Svaclean utgår från Varberg och är specialister på mekanisk rörrensning. Förutom att de ser till att kapaciteten och flödet i tryckledningar ökar, förebygger de stopp och får bort svavelväte. Svaclean grundades 2021.

NDA Pollex A/S är en av de ledande aktörerna inom ledningsförnyelse i Norge. De använder schaktfria metoder och lösningar för förnyelse och renovering av vatten och avlopp. Både kommunala och privata aktörer vänder sig till NDA Pollex A/S för att förnya sina ledningar på ett snabbare, billigare och mer hållbart sätt än med traditionella grävtekniker.

Vilka är vi och hur kan vi utveckla ditt företag?

Vilken är den största fördelen med att vara med i No Dig Alliance? Alla företag som ansluter sig till oss blir delägare och omedelbart en del av alliansen. Inte bara ett företag i mängden, utan en viktig del av ett stort pussel.

Vi vill att de bästa företagen, med de mest kompetenta människorna, ansluter sig till oss. Tillsammans får vi större resurser och kan investera i bättre utrustning och erbjuda fler tjänster inom affärssegmentet. Att vara en del av No Dig Alliance är bra för ekonomin, men det är inte vår främsta uppgift. Genom att vi fungerar som ”coach” till företagen i alliansen kan de förfina sina tekniker och processer och fokusera på det de är bäst på – det är vårt värdeerbjudande.
Två glada anställda från Pollex håller om varandra

Vad är No Dig?

No Dig, eller schaktfria metoder, är ett samlingsnamn för nyanläggning och förnyelse av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och all annan media genom tekniker som eliminerar eller minimerar behovet av grävning.

Artiklar

Sidor