No Dig gör skillnad

Patrik Larsson

Patrik Larsson är VD för No Dig Alliance och ansvarar för företagsgruppens strategi, organisering och företagskultur. Enkelt uttryckt är hans jobb att förbättra tillväxten, försäljningen och lönsamheten för alla medlemsföretag.

Varför bör man satsa på No Dig?
Att gräva i marken är en stor del av arbetet med att installera och underhålla markförlagda ledningar.
Men schaktning medför masshantering och transporter och innebär alltid en risk för skador på infrastrukturen och miljön. Som tur är finns det metoder som på ett kostnadseffektivt sätt minskar dessa risker – så kallade No Dig-metoder.
Genom No Dig kan man förbättra infrastrukturen utan att behöva gräva. Konceptet har många fördelar och är lätt att förstå.
No Dig är helt enkelt en schaktfri metod för installation och underhåll av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el osv. och är både effektivare och kräver mindre resurser än traditionell grävning.
När man talar om vår gemensamma framtid är det motiverande för mig att vara på ”rätt sida”, att vara på den sida som bidrar till ett mer hållbart sätt att tänka och arbeta – och till ett hållbarare samhälle. De företag som redan ingår i NDA är starka, välfungerande och lönsamma och som grupp kan vi lära av varandra och erbjuda mervärde till varje kund. Det gör oss mer kompletta.

Vilka kunder riktar ni er till?
Det enkla svaret är alla som påverkas av vår produkt. Med andra ord är det du och jag som är slutkunden, alla vi som lever i samhället. Vi underhåller och utvecklar infrastruktur för vatten, avlopp, el osv. – infrastruktur som berör alla.
Men rent konkret är det framförallt kommunerna som är köparna, även om vi har många andra offentliga och privata kunder – det finns en växande efterfrågan på eldistribution och mer innovativa lösningar, särskilt i de nordiska länderna.
I framtiden kommer det att bli vanligare med mer extrema väderförhållanden i Norden, först och främst i form av kraftiga skyfall och översvämningar. På vissa håll har vi redan sett detta, som i Odda i Norge och i Gävle.
Under 2021 orsakade kraftiga skyfall fruktansvärda katastrofer i Belgien, Holland, Tyskland och Frankrike. Massiva översvämningar dödade människor, ödelade hus och förstörde infrastrukturen och vattenförsörjningen för miljontals människor.
Läckande och dåliga markledningar är sårbara för extremväder och stora nederbördsmängder.
Dessa händelser säger oss att det finns ett enormt behov av smartare och bättre lösningar för vattenförsörjningen. Det kommer snart att bli nödvändigt att förbättra infrastrukturen på ett effektivt, säkert och resurseffektivt sätt.
Med No Dig-metoder kan man undvika tids- och kostnadskrävande omvägar.

Vilken är den största fördelen med att vara med i NDA?
Alla företag som ansluter sig till NDA blir delägare och omedelbart en del av alliansen. Inte bara ett företag i mängden, utan en viktig del av ett stort pussel.
Vi vill att de bästa företagen, med de mest kompetenta människorna, ansluter sig till oss. Tillsammans får vi större resurser och kan investera i bättre utrustning och erbjuda fler tjänster inom affärssegmentet.
Att vara en del av NDA är bra för ekonomin, men det är inte vår främsta uppgift. Genom att vi fungerar som ”coach” till företagen i alliansen kan de förfina sina tekniker och processer och fokusera på det de är bäst på – det är vårt värdeerbjudande.

Vilka är företagets mål på kort och lång sikt?
På kort sikt är vårt mål att öppna upp för lärande och en dialog mellan företagen. Vårt motto är ”Steal with pride”. På så sätt vill vi uppmuntra alla inom NDA att dela och använda bästa praxis. Vi kommer också att erbjuda ett ”plug and play-system”, där det är praktiskt. Det är en uppsättning verktyg för allt från CRM och IT till fakturering, dvs. allt som behövs för att på ett säkert sätt underlätta och effektivisera företagens ledning, kommunikation och administration.
No Dig är innovativa metoder och branschen behöver människor som kan förklara tekniken på ett förtroendeingivande och enkelt sätt. När vi samlar kunskap, kompetens och erfarenhet kommer marknaden att växa. Vi vill att våra företag ska vara delaktiga i och vara med och styra den utvecklingen.
Vi vill hjälpa våra kunder att göra bättre val. Som ett företag som förespråkar hållbarhet måste vi vara transparenta och ärliga. Våra metoder är mycket mer miljövänliga än alternativen, men vi använder fortfarande dieselmotorer i våra maskiner. Vår långsiktiga ambition är naturligtvis att utveckla hundra procent eldrivna No Dig-metoder.