RiggTech – borrspecialisterna

En anställd från Riggtech sitter på en maskin

Riggtech är en av Sveriges ledande specialister inom horisontell borrning och har en bred kundbas i Sverige och Norge. Riggtech grundades år 2010 av Mattias Backström och Anders Olsson.

Berätta lite om RiggTech, Henrik.
RiggTech erbjuder smarta lösningar som behåller infrastrukturen intakt. Vi använder oss av en mängd olika avancerade borrtekniker och har en egen maskinpark för samtliga dessa metoder. Vi har också egen personal som kör alla maskiner, vilket vi är ensamma om i Norden.
Oavsett om du vill utöka ledningsnätet, göra anslutningar till slutanvändare eller förnya ledningar kan RiggTech göra detta under jord utan att gräva.
No Dig-tekniker har stora miljömässiga och ekonomiska fördelar och kan verkligen göra skillnad.

RiggTech är ett blomstrande företag med en stor marknadsandel och höga kvalitetsstandarder. Varför har ni anslutit er till NDA?
För det första såg vi att det kan ge spännande synergieffekter. Alla företag vill utvecklas och lyckas inom sitt område. Med NDA i ryggen kan vi åstadkomma betydligt mer – och på betydligt kortare tid.
För det andra, när människors yrkeskunskaper blir alltmer specialiserade blir det allt viktigare att ha organiserade samarbeten. Som del av en företagsgrupp kan vi fördela arbetsbelastningen mellan företagen, hitta kreativa lösningar på besvärliga problem och behålla överblicken.
Pollex jobbar på ett annat sätt och använder andra No Dig-tekniker än RiggTech. Genom att förena våra resurser kan vi tillsammans uträtta mer för våra kunder, åta oss större projekt och lösa utmanande uppgifter.
Att förenas under ett och samma tak, dvs. NDA, ger oss en möjlighet att utbyta värdefulla kunskaper, erfarenheter och bygga nya relationer. Därigenom kan vi göra mer för våra kunder, våra anställda och branschen som helhet.

Grävmaskiner är pålitliga, kraftfulla och kan användas i alla möjliga byggprojekt. Schaktning har varit den dominerande metoden för ledningsarbeten i mark i över hundra år. Men man behöver inte gräva särskilt djupt för att inse att det har en negativ påverkan på miljön. Hur tror du att branschen kommer att se ut om fem år?
Med tanke på de utmaningar vi står inför när det gäller miljön och klimatet är insatserna för höga. Vi behöver bättre teknik. Vi behöver alternativ som No Dig.
Under de senaste 5–7 åren har tekniken och metoderna blivit mer avancerade. Jag tror att den utvecklingen kommer att fortsätta, men det förutsätter att entreprenörerna och politikerna öppnar ögonen.
Beslutsfattarna och de som jobbar i branschen har ännu inte förstått vilken inverkan dessa metoder skulle kunna ha på deras projekt – både ekonomiskt och miljömässigt. När NDA sprider budskapet i Norden kommer No Dig-marknaden att lyfta. Och det snabbt, tror jag.

No Dig är en kostnads- och tidseffektiv lösning, men den största fördelen är miljövinsterna. Hur ska vi kunna se till att No Dig-metoder används i större utsträckning framöver?
Låt oss prata med de som bestämmer, politikerna. Både FN och EU kräver utsläppsminskningar och det gör även medborgarna. Det borde löna sig att använda metoder som minskar koldioxidavtrycket och som är bättre för miljön – det är dessa metoder och lösningar som borde beställas av beslutsfattarna.
Vi har kunskaperna. Det som behövs är mer kommunikation och ett tydligt budskap. Vi behöver en central aktör som arbetar för oss, som kan dra i rätt trådar och fokusera på PR, marknadsföring och tydlig kommunikation. Med NDA tror jag att framtiden ser ljus ut för No Dig-branschen.